Komunikacija prije sklapanja ugovora o kupnji s kupcem, koji je potrošačIII.1. U skladu s četvrtim dijelom, naslovom I., čl. Br. 89/2012 Kol., Građanski zakonik, u svom će djelotvornom tekstu (u daljnjem tekstu: CC), sljedeće informacije biti dostavljene Prodavatelju prije zaključenja ugovora:III.2. Adresa za dostavu neispravne robe i slanje robe kupljene s prodavateljeve web stranice  je adresa Packeta International s.r.o - HR post (NSC) QS - 94292445, Poštanska 9, 10410, Velika Gorica, Hrvatska. Pravni učinci koji se primjenjuju na nedostatke robe ostaju na snazi čak i kad su isporučeni na adresu za naplatu. Adresa za naplatu Prodavatelja je identična adresi sjedišta tvrtke koja je navedena u zaglavlju ovih Uvjeta i odredbi. Obrazac za prigovore dostupan je OVDJE


III.3. Prodavatelj prodaje robu Kupcu u onoj kvaliteti koja je predviđena Zakonom br. 2161 KZ-a

a. roba ima svojstva o kojima je kupac pregovarao s prodavateljem, a ako nema dogovora, ona svojstva koja je prodavač ili proizvođač opisao ili koja kupac očekuje s obzirom na prirodu robe i njezinu promociju;

b. roba je prikladna za svrhu koju prodavatelj navede ili za koju se obično koristi predmet te vrste;

c. roba je u odgovarajućoj količini;

d. udovoljava zahtjevima zakonodavstva.


III.4. U slučaju da roba ne ispunjava ove zahtjeve prilikom kupnje, kupac ima pravo primiti novu robu koja nije neispravna ako nije nerazumna zbog prirode predmeta. Ako se oštećenje odnosi samo na dijelove predmeta, Kupac može zahtijevati samo zamjenske dijelove; ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Ako je zbog prirode nedostatka nesrazmjeran, pogotovo ako se nedostatak može ispraviti bez nepotrebnog odgađanja, Kupac zbog nedostatka ima pravo zatražiti besplatnu zamjenu

III.5. Ako Kupac ne odustane od Ugovora ili ne izvrši pravo na isporuku nove neispravne robe, zamjenu dijelova ili popravak, može zatražiti razumni popust na kupoprodajnu cijenu.

III.6. Kupac ima pravo na razumni popust čak i ako prodavatelj ne može isporučiti novu robu koja nije neispravna, zamijeniti njezine dijelove ili popraviti robu, a ako prodavatelj ne izvrši izmjenu robe u razumnom roku ili ako bi popravak izazvao ozbiljne poteškoće za potrošača.

III.7. Ako se neispravnost dogodi u roku od 6 (šest) mjeseci od preuzimanja, smatra se da je proizvod neispravan već kod preuzimanja od strane Potrošača.

III.8. Ako za robu nije izričito navedeno, Kupac ima pravo zahtijevati prava na neispravne performanse 24 mjeseca od dana kada Potrošač primi robu.

III.9. Prodavatelj nije odgovoran za pogreške ako:

a. artikl je bio neispravan u trenutku preuzimanja i za takav je nedostatak dogovoren popust na kupovnu cijenu;

b. roba se koristi, a nedostatak odgovara stupnju korištenja ili trošenja robe kada je robu preuzeo kupac;

c. kvar je uzrokovan habanjem koje nastaje uslijed uobičajene uporabe ili zbog prirode predmeta (npr. do kraja radnog vijeka);

d. kvar je prouzročio kupac i nastao je zbog nepravilne upotrebe, skladištenja, nepravilnog održavanja intervencijom kupca ili mehaničkih oštećenja;

e. kvar nastaje kao rezultat vanjskog događaja izvan utjecaja Prodavatelja.


III.10.

Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke na robi koja je izložena uvjetima - povišenoj temperaturi, prašini, vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima - nije prikladna za uobičajenu upotrebu. Jamstvo se također ne odnosi na nedostatke uzrokovane uobičajenim trošenjem robe (ili njihovih dijelova) kao rezultat upotrebe. Kraći životni vijek se u ovom slučaju ne može smatrati nedostatkom niti se na njega može žaliti.

III.11. Prije daljinskog sklapanja Ugovora o kupoprodaji, prodavatelj potrošačima priopćava i sljedeće podatke:

a. Trošak daljinske komunikacije ne razlikuje se od osnovne stope koju potrošač naplaćuje njegov operater / davatelj usluga; potrošač nije prisiljen komunicirati s Prodavateljem na linijama naplaćenim u korist Prodavatelja.

b. Prodavač zahtijeva potpuno plaćanje kupoprodajne cijene prije preuzimanja robe. Plaćanja se obavljaju bankovnim prijenosom, gotovinom na isporuci, internetskim plaćanjem putem platne kartice putem Interneta ili na drugi način naveden u dokumentu „Plaćanje i dostava“. U slučaju osobnog preuzimanja u prostorijama tvrtke, potrošač plaća tranzit do prostora i natrag. Prilikom dostave putem davatelja poštanskih usluga, troškovi dostave reguliraju se prema cijenama u dokumentu "Plaćanje i dostava".
c. Za robu prilagođenu kupcu potreban je polog u iznosu od 30% od konačne cijene robe; ugovor o kupnji izmijenjen u skladu sa željom potrošača ne može se povući bez navođenja razloga u roku od 14 dana u skladu s člankom VI.3. ili VI. 4.

d. Prodavatelj ne zaključuje ugovore koji se ponavljaju ili ugovore na neodređeno vrijeme. U slučaju takvog ugovora, najkraće razdoblje za koje će ugovorne stranke sklopiti ugovor priopćit će davatelj ponovljene izvedbe, uključujući cijenu ili način utvrđivanja za jedno obračunsko razdoblje, koje je uvijek jedan mjesec ako je ova cijena fiksna, daljnji podaci o porezima, naknadama i troškovima isporuke robe ili usluga.

e. sve cijene robe i usluga su uključene u web sučelje trgovine, uključujući PDV, troškove prijevoza navedene u dokumentu „Plaćanje i dostava”;

f. potrošač ima pravo odustati od zaključenog ugovora (osim ako nije drugačije navedeno) u roku od četrnaest dana koji je na snazi kada je u pitanju sljedeće:

i. Ugovor o kupoprodaji, od datuma primitka robe;
ii. ugovor čiji je predmet nekoliko vrsta robe ili isporuka nekoliko dijelova od datuma zadnje isporuke robe;
iii. Ugovor čiji je predmet redovita ponovljena isporuka robe od datuma prve isporuke robe, čije povlačenje mora biti poslano na adresu isporuke Prodavatelja ili na adresu e-pošte: [email protected].

g. Potrošač ne može odustati od Ugovora u sljedećim slučajevima:

i. ako je pružanje usluga ispunjeno uz prethodni izričiti pristanak Potrošača prije isteka razdoblja za odustajanje od Ugovora i Prodavatelj je obavijestio potrošača prije sklapanja ugovora da on / ona nema pravo odustati od Ugovora u takvom slučaju;

ii. opskrbu robom ili uslugama, čije cijene ovise o oscilacijama na financijskom tržištu, neovisno o volji prodavatelja, a koje se mogu dogoditi tijekom razdoblja odustajanja od ugovora;

iii. opskrba robom koja je brzo propadla i robom koja je nepovratno pomiješana s drugom robom nakon isporuke;

iv. opskrba robom koja je modificirana prema željama Potrošača ili za njegovu osobu, robi proizvedenoj drugačije od standardne odjeće na zahtjev kupca;

v. roba u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga;

vi. isporukom audio ili video zapisa ili računalnog programa ako je oštećeno njegovo originalno pakiranje

vii. dostava novina, periodičnih izdanja ili časopisa

viii. prijevoz je posao koji pruža ove usluge u određenom roku

h. U slučaju otkazivanja, potrošač snosi troškove vraćanja robe, a u slučaju ugovora sklopljenog putem daljinske komunikacije, trošak vraćanja robe ako se takva roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim sredstvom. Ako potrošač odustane od ugovora, on će poslati ili predati Prodavatelju robu koju je primio bez nepotrebnog odgađanja u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora.

i. Po odustajanju od Ugovora u zakonskom roku od 14 dana (članak VI.3. Uvjeta i odredbi), roba mora biti nošena, neoštećena i u originalnom pakiranju, uključujući sav isporučeni pribor, s kompletnom dokumentacijom.


Potrošač ima pravo probati robu na takav način da

- da se roba (posebno obuća) ispituje na čistoj i suhoj površini tako da roba ni na koji način nije kontaminirana,

- i istovremeno udovoljavati osnovnim higijenskim zahtjevima takvog ispitivanja - na primjer, korištenjem čarape (u slučaju obuće) ili preko donjeg rublja (u slučaju odjeće).

Ako potrošač ne poštuje propisane higijenske uvjete, to će biti roba koja se, na temelju Direktive 97/7 / ES o zaštiti potrošača, ne može vratiti  putem ugovora na daljinu.


U ovom slučaju, zahtjevi prodavača su sljedeći:


stanje robe

žalba prodavača

nedostaje originalno pakiranje (kutija)

paušalna naknada od 10% do 50%

teško oštećeno originalno pakiranje (kutija)

paušalna naknada od 10% do 50%

prljava roba

prema vrsti prljavštine - cijena se može smanjiti do 35%

nedostajuća dokumentacija

paušalna naknada od 2 EUR

nedostajući dodaci

uobičajena cijena dodataka

Ostala vraćena roba, koja nije gore navedena, uvijek se procjenjuje pojedinačno, a potrošači će se u pisanom obliku obavijestiti o stvarno nastalim troškovima za vraćanje robe u prvobitno stanje.

Prodavatelj ima pravo smanjiti iznos vraćene kupoprodajne cijene za robu potrošaču gornjim zahtjevima.

U slučaju nepoštivanja uvjeta stanja vraćene robe, u slučaju odustajanja od ugovora u roku od 14 dana, Prodavatelj ima pravo na povrat troškova koji su stvarno nastali u vezi s vraćanjem robe u njihovo izvorno stanje.

j. Uz mogućnost ugovornog odustajanja od Ugovora (članak VI.4. Uvjeta i odredbi), vraćena roba mora biti nošena, neoštećena i pakirana u originalnu ambalažu, uključujući sav isporučeni pribor, s kompletnom dokumentacijom.

U slučaju nepoštivanja uvjeta stanja vraćene robe u slučaju ovog ugovornog odustajanja od ugovora, prodavatelj ima pravo odbiti odustati od kupoprodajnog ugovora i poslati vraćenu robu natrag potrošaču.

k. Ugovor je zaključen na hrvatskom jeziku, nakon okončanja poslovnog slučaja Prodavatelj arhivira podatke o njemu. Zaključeni ugovor arhivira Prodavatelj za razdoblje od najmanje pet godina od datuma sklapanja, ali ne duže od razdoblja prema relevantnim zakonskim propisima, u svrhu njegove uspješne ispunjenosti i nije dostupan trećoj stranci koje ne sudjeluju.

U slučaju nerješavanja prigovora, potrošač ima pravo podnijeti prigovor nadzornom ili državnom nadzornom tijelu, a to je Češka trgovačka inspekcija (CTI). Pojedinosti se mogu naći na primjer na web stranici https://www.coi.cz/informace-o-adr. Izvansudskim rješavanjem sporova bave se i posrednici, neovisni posrednici u komunikaciji između strana u sukobu. Njihov je popis dostupan na www.justice.cz, gdje u tražilici možete usmjeriti pozornost na potrošačke sporove. Uvjete postavljaju medijatori pojedinačno.