Uvjeti i odredbe

Poslovna tvrtka Queens store s.r.o.

sa sjedištem na Thámova 166/18, 186 00, Prag 8, Češka Republika

Identifikacijski broj: 06551203

upisan u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, dokument 192700, Odjeljak C za prodaju robe putem on-line trgovine na adresi www.queens.hr

 

Kontakt podaci prodavatelja:

Adresa: Packeta International s.r.o - HR post (NSC) QS - 94292445, Poštanska 9, 10410, Velika Gorica, Hrvatska

e-mail adresa: [email protected]

telephone +420 604 99 55 11

 

Ovi Uvjeti (u daljnjem tekstu “Uvjeti i odredbe”) Queens store s.r.o. trgovačko poduzeće, sa sjedištem na adresi Thámova 166/18, ID: 06551203, upisano u Trgovački registar koji se vodi na Općinskom sudu u Pragu, odjeljak 192700, broj spiska C (u daljnjem tekstu “Prodavatelj”), u skladu s odredbom članka 1751. stavka 1. Zakona br. 89/2012 Kol., Građanskog zakonika (u daljnjem tekstu “Građanski zakonik”), međusobna prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu “Ugovor o kupnji”) sklopljen između Prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu „Kupac“) putem Prodavateljeve internetske trgovine. Internetskom trgovinom Prodavatelj prodaje na internetskoj web stranici www.queens.hr  (u daljnjem tekstu “Web stranica”) putem web sučelja (u daljnjem tekstu “Poslovanje web sučelja”).

 

Sadržaj

 

Predugovorna obavijest za kupca-potrošača

 1. Uvodne odredbe

 2. Korisnički račun

 3. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

 4. Cijena robe i uvjeti plaćanja

 5. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

 6. Prijevoz i dostava robe

 7. Prava uslijed neispravnosti robe/usluga

 8. Ostala prava i obveze ugovornih strana

 9. Queens Essentials Doživotna Garancija
 10. Deklaracija o zaštiti privatnosti

 11. Završne odredbe

 

 

Predugovorna obavijest za Kupca-potrošača

 

 1. Trošak komunikacije na daljinu ne razlikuje se od osnovne cijene koju Kupcu naplaćuje njihov prijevoznik/davatelj usluga; Kupac nije prisiljen komunicirati s Prodavateljem putem linija koje se naplaćuju Prodavatelju.

 2. Prodavatelj zahtijeva punu uplatu kupoprodajne cijene prije isporuke robe. Plaćanje se vrši bankovnim prijenosom, pouzećem, plaćanjem kreditnom karticom putem interneta ili na druge načine navedene u odjeljku PLAĆANJE koji se nalazi na web stranici OVDJE. Prilikom osobnog preuzimanja u objektu, Kupci plaćaju put do i od objekta. Prilikom dostave putem davatelja poštanskih usluga, troškovi dostave regulirani su cijenama navedenim u odjeljku DOSTAVA koji se nalazi na web stranici OVDJE.

 3. Za robu modificiranu na zahtjev Kupca potreban je depozit od 30% konačne cijene robe; ugovor za robu izmijenjen na zahtjev Kupca ne može se povući bez navođenja razloga u vrijemenskom roku prema članku V.2.

 4. Prodavatelj ne sklapa ugovore koji podliježu ponavljanju ili ugovore na neodređeno vrijeme. Ako takva vrsta ugovora olakšava poslovanje, najkraće razdoblje na koje će strane biti vezane ugovorom će priopćiti pružatelj ponavljajuće izvedbe, uključujući cijenu ili način određivanja iste za jedno obračunsko razdoblje, koje će uvijek biti mjesec dana, pod uvjetom da je ova cijena fiksna, te pojedinosti o porezima, naknadama i troškovima isporuke robe ili usluga.

 5. Sve cijene robe i usluga navedene su u web sučelju trgovine s PDV-om, cijene dostave navedene su u rubrici DOSTAVA koja se nalazi na web stranici OVDJE.

 6. Kupac ima pravo odustati od sklopljenog ugovora (osim ako nije drugačije navedeno) u roku od trideset dana koji je na snazi kada se radi o sljedećem:

pri čemu se povlačenje mora poslati na adresu za dostavu Prodavatelja ili na e-mail adresu: [email protected]. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora, Kupac može preuzeti obrazac OVDJE.

7. Potrošač ne može odustati od Ugovora u sljedećim slučajevima:

i. ako je pružanje usluga izvršeno uz prethodnu suglasnost Kupca prije isteka roka za odustanak od ugovora, a Prodavatelj je prije sklapanja ugovora obavijestio Kupca da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora;

ii. isporuke robe ili usluga čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu neovisno o volji Prodavatelja i koja se može dogoditi tijekom razdoblja odustajanja;

iii. isporuke kvarljive robe i robe koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom;

iv. isporuke robe koja je prilagođena željama Kupca ili za Kupca, na robu proizvedenu na zahtjev kupca koja se razlikuje od standardne odjeće;

v. robe u zatvorenoj ambalaži koju je Kupac izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga;

vi. isporuke audio ili video zapisa ili računalnog programa ako je oštećeno originalno pakiranje;

vii. dostave novina ili časopisa;

viii. transporta, ako poduzeće pruža te usluge u određenom roku.

8. U slučaju odustajanja od ugovora, Kupac snosi troškove povrata robe, i u slučaju ugovora sklopljenog putem sredstva komunikacije na daljinu, troškove povrata robe ukoliko se roba ne može vratiti uobičajenom poštanskom rutom zbog njene prirode. Ako Kupac odustane od ugovora, robu koju je primio dužan je poslati ili predati Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja.

9. Potrošač ima pravo isprobati robu na način 

10. Ugovor je sklopljen na hrvatskom jeziku, nakon završetka poslovnog slučaja, Prodavatelj arhivira podatke. Sklopljeni ugovor Prodavatelj arhivira najmanje pet godina od dana sklapanja, ali ne duže od razdoblja prema relevantnim zakonskim propisima, u svrhu njegovog uspješnog izvršenja i nije dostupan trećim osobama koje nisu uključene.
11. U slučaju da pritužba nije riješena, Kupac ima pravo prigovora nadzornom ili državnom nadzornom tijelu, a to je češko tijelo za trgovinsku inspekciju (CTIA). Za detalje, Kupci mogu, na primjer, posjetiti web stranicu https://www.coi.cz/informace-o-adr. Kupci također imaju pravo riješiti spor online putem namjenske ODR platforme dostupne na web stranici https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Posrednici, neovisni posrednici komunikacije između strana u sukobu, također su uključeni u izvansudsko rješavanje sporova. Popis tih medijatora dostupan je na www.justice.cz, gdje možete potražiti potrošačke sporove. Posrednici postavljaju svoje uvjete pojedinačno.
12. Potvrđivanjem narudžbe Kupac potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora pročitao ove Uvjete i odredbe  i sljedeće dokumente i informacije navedene u određenim dijelovima web stranice: 

- informacije navedene u odjeljku PLAĆANJE koji se nalazi na web stranici OVDJE,

- informacije navedene u odjeljku ISPORUKA koji se nalazi na web stranici OVDJE,

- informacije navedene u odjeljku POVRATI/REKLAMACIJE koji se nalazi na web stranici OVDJE,

- dokument ‘’Zaštita osobnih podataka’’

 

  

I.

Uvodne odredbe

 1. Odredbe i uvjeti ne primjenjuju se u slučajevima kada je osoba koja namjerava kupiti robu od Prodavatelja pravna osoba ili osoba koja djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti prilikom naručivanja robe ili u samostalnom obavljanju svoje profesije.

 2. O odredbama koje odstupaju od uvjeta može se pregovarati u Ugovoru o kupnji. Uvjeti pregovora u ugovoru o kupnji prevladavaju nad odredbom Uvjeta i odredbi.

 3. Uvjeti i odredbe su sastavni dio Ugovora o kupnji. Ugovor o kupnji i Uvjeti i odredbe se pripremaju na hrvatskom jeziku. Uvjeti i odredbe su obvezujući za Kupca i Prodavatelja od trenutka sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 4. Tekst Uvjeta i odredbi Prodavatelj može jednostrano mijenjati ili dopunjavati u skladu sa zakonom. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale od strane kupca prije datuma stupanja na snage nove verzije Uvjeta i Odredbi.

 5. Prodavatelj ima pravo odstupiti od Uvjeta i odredba  u okviru svoje ponude navedene na web stranici.
II.

Korisnički račun

 1. Na temelju registracije kupca na web stranici, kupci mogu pristupiti svom korisničkom sučelju. Kupac može putem korisničkog sučelja izvršiti naručivanje robe (u daljnjem tekstu "Korisnički račun").

 1. U slučaju da web sučelje trgovine dopušta, Kupac također može naručiti robu bez registracije s web sučelja trgovine.

 1. Tijekom registracije na web stranici i naručivanja robe, Kupac je dužan dati ispravne i istinite podatke. Kupac je dužan ažurirati podatke dane u korisničkom računu nakon svake promjene. Podaci koje Kupac dostavi u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe Prodavatelj smatra točnim.

 1. Podaci koje Kupac dostavi tijekom registracije se dijele na obvezna i neobavezna polja. Obavezna polja su potrebna za zaključivanje i provođenje Ugovora o kupnji između Prodavatelja i Kupca. Kupac može neobavezna polja Prodavatelju pružiti dobrovoljno, a ti, dobrovoljno dostavljeni podaci, mogu povećati komfor Prodavatelja za vrijeme ispunjenja ugovora ili ih koristiti za personaliziranje poslovnih poruka ka Kupcu. 

 1. Pristup korisničkom računu je osiguran korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup njegovom korisničkom računu.

 1. Kupac nije ovlašten dopustiti trećim osobama upotrebu korisničkog računa.

 1. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako Kupac ne koristi svoj korisnički račun više od 2 godine ili ako Kupac krši svoje obveze iz Ugovora o kupnji (uključujući Uvjete i odredbe) ili ako Prodavatelj mijenja tehnologiju tako da nije kompatibilna s prethodnim sustavom.

 1. Kupac razumije da korisnički račun možda neće biti dostupan neprekidno, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme Prodavatelja, održavanja hardverske i softverske opreme trećih strana.

 1. Prodavatelj nije odgovoran za funkcionalnost korisničkog računa i zadržava pravo promjene funkcionalnosti korisničkog računa bez prethodne najave.

 1. Prodavatelj nike odgovoran za zlouporabu korisničkog računa od strane trećih lica.

 

III.

Sklapanje kupoprodajnog ugovora

 1. Sve prezentacije robe na web sučelju trgovine su informativnog karaktera i Prodavatelj nije obvezan zaključiti Ugovor o kupnji ove robe.

 1. Web sučelje trgovine sadrži podatke o robi, uključujući naznačavanje cijena pojedine robe i troškova vraćanja robe ako se ta roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe su navedene, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene robe ostaju važeće sve dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava prodavateljevu mogućnost zaključivanja ugovora o kupnji za pojedinačno ugovorene uvjete.

 1. Web sučelje trgovine uključuje informacije o troškovima pakiranja i isporuke robe.

 1. Za naručivanje robe Kupac ispunjava obrazac za narudžbu na web sučelju trgovine u kojoj daje svoje identifikacijske podatke. Obrazac za narudžbu sadrži posebno podatke o:

Kupac ima pravo provjeriti i promijeniti podatke prije narudžbe.

 1. Kupac šalje narudžbu prodavaču klikom na gumb "Potvrdi narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra ispravnima. Prodavatelj će potvrditi kupcu odmah po primitku narudžbe putem e-maila, konkretno na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-adresa kupca").

 1. Prodavatelj uvijek ima pravo zatražiti od Kupca dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer, pismenim putem ili telefonom), ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, nabavna cijena, procijenjeni troškovi prijevoza).

 1. Ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca nastaje isporukom potvrde narudžbe (prihvaćanja) koja se Kupcu šalje e-poštom na Kupčevu e-mail adresu.

 1. Kupac pristaje na komuniciranje na daljinu prilikom zaključivanja Ugovora o kupnji. Troškove koje nastanu s Kupčeve strane prilikom korištenja daljinskih komunikacijskih sredstava povezanih sa zaključivanjem Ugovora o kupnji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog poziva) snosi Kupac, a ne razlikuje se od osnovne cijene.

 1. Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu za robu koja se prodaje po cijeni nižoj od 10% ili je prodana po cijeni nižoj od cca. 1,2 € (cijena prijevoza se ne smatra cijenom robe).

 1. Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu robe za koju je primijenjeno više kupona osim jednog.IV.

 Cijena robe i uvjeti plaćanja

 1. Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema Ugovoru o kupnji, Kupac može platiti Prodavatelju na način koji mu je ponuđen po završetku narudžbe. Cijena robe uvijek će se moći platiti bankovnim prijenosom, gotovinom na isporuci ili barem jednim drugim načinom plaćanja putem Interneta, a prema trenutnoj dostupnosti.

 1. Uz kupoprodajnu cijenu, Kupac je dužan i Prodavatelju platiti troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva se da kupoprodajna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.

 1. Prodavatelj ne zahtijeva od Kupca depozit ili drugo slično plaćanje. To ne utječe na odredbe članka IV.6. ovih Uvjeta koji se odnose na obvezu plaćanja unaprijed otkupne cijene robe.

 1. U slučaju plaćanja gotovinom na isporuci, kupovna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupovna cijena plaća se u roku od 5 radnih dana od zaključenja Ugovora o kupnji.

 1. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, Kupac je dužan platiti otkupnu cijenu robe zajedno s promjenjivim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati otkupnu cijenu je ispunjena kada se odgovarajući iznos prebaci na račun Prodavatelja.

 1. Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju ako kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak III..6.), zatražiti plaćanje pune kupovne cijene prije slanja robe kupcu.

 1. Svi popusti na robu koju Prodavatelj prodaje Kupcu se ne mogu kombinirati.

 1. Prodavatelj će Kupcu izdati poreznu ispravu – račun za izvršena plaćanja po Ugovoru o kupoprodaji. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Prodavatelj će kupcu nakon uplate cijene robe izdati porezni dokument – račun i poslati ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu Kupca.

 1. Prema Zakonu o evidenciji prodaje, Prodavatelj je dužan Kupcu izdati potvrdu, osim kada je kupoprodajna cijena plaćena bezgotovinskim prijenosom. Ujedno je dužan zaprimljene prodaje prijaviti poreznom administratoru putem interneta; a u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.

V.

Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

 1. Kupac razumije da prema važećem zakonu, između ostalog, nije moguće odustati od Ugovora o kupnji u vezi s isporukom robe modificirane prema želji Kupca ili za Kupca, od Ugovora o kupnji u slučaju isporuke robe koja je predmet brzog propadanja, kao i roba koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom, od Ugovora o kupnji za isporuku robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže, a roba se iz higijenskih razloga ne može vratiti, od Ugovora o kupnji za isporuku audio ili video zapisa ili računalnog programa čija je originalna ambalaža oštećena. 

 1. Ako to nije slučaj naveden u članku V.1. ili u drugom slučaju kada Kupac ne može odustati od Ugovora o kupnji, Kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupnji u roku od 30 (trideset) dana od primitka robe. U slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovaj rok teče od dana primitka posljednje isporuke robe. Ako je predmet kupoprodajnog ugovora redovita ponovljena isporuka robe, ovaj rok teče od dana primitka prve isporuke robe. Prodavatelj će Kupcu odobriti produženi rok za odustajanje od kupoprodajnog ugovora.

 1. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora mora se poslati Prodavatelju u pisanom obliku u rokovima navedenim u članku V.2. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora, Kupac može koristiti obrazac dostupan za preuzimanje OVDJE. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora Kupac može poslati na adresu za dostavu Prodavatelja ili na adresu e-pošte Prodavatelja [email protected].

 1. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, kupoprodajni ugovor se otkazuje od samog početka. Roba se mora vratiti na povratnu adresu Prodavatelja u roku od četrnaest (14) dana od dana slanja odustanka Prodavatelju. Ako Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Kupac snosi troškove povrata robe Prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

 1. Kupac je dužan robu vratiti kompletnu, odnosno sa svim isporučenim dodacima, s kompletnom dokumentacijom, neoštećenu, čistu, po mogućnosti s originalnom ambalažom, u stanju i vrijednosti u kojoj je roba primljena.

 1. Kupac odgovara Prodavatelju za smanjenje vrijednosti predmetne robe, koje je nastalo kao posljedica rukovanja tom robom na način drugačiji od onog koji je nužan s obzirom na njihovu prirodu i karakteristike.

 1. Ako Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja vratiti kupcu sva novčana sredstva, uključujući i trošak dostave robe, koje je Prodavatelj primio od Kupca na temelju kupoprodajnog ugovora, na isti način, a najkasnije četrnaest dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj će kupcu vratiti sredstva primljena na drugi način samo ako je Kupac pristao na to i ako nema daljnjih troškova. Ako Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva Kupcu prije nego što Kupac vrati robu Prodavatelju ili dokaže da je robu poslao Prodavatelju. Ako Prodavatelj ima pravo na naknadu za umanjenje vrijednosti robe, to će biti izvršeno s kupčevim zahtjevom za povrat kupovne cijene.

 1. U slučajevima kada Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, Prodavatelj također ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku dok Kupac ne preuzme robu. U slučaju plaćanja unaprijed, Prodavatelj će Kupcu vratiti plaćenu kupoprodajnu cijenu ili njezin dio na isti način na koji je primljena. Prodavatelj ima pravo primijeniti postupak iz ovog članka posebno u slučaju očite greške u cijeni robe.

 1. Ako se zajedno s robom Kupcu daje dar, darovni ugovor između Prodavatelja i Kupca sklapa se uz uvjet da ako Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor u odnosu na takav dar prestaje važiti i Kupac je dužan poklon zajedno s robom vratiti Prodavatelju. Ako povrat poklona nije moguć, Prodavatelj ima pravo na novčanu naknadu u visini uobičajene cijene dara.

 1. Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu robe za koju je primijenjeno više kupona za popust umjesto jednog ili ako se na već sniženu robu primjenjuje više od 20% popusta.

 1. Kupac također može za odabranu konkretnu robu kupiti (naručiti) uslugu koja se sastoji u produženju mogućnosti odustajanja od Ugovora o kupoprodaji (produženje za trideset (30) dana u odnosu na rok naveden u članku V.2), gdje nakon kupnje ove usluge Kupac će imati pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od šezdeset (60) dana od primitka robe.

  Usluga je neprenosiva. Može se izvršiti samo jednom za bilo koju robu u datoj narudžbi, i to samo od strane osobe Kupca.

  Cijena usluge navedena je na web stranici Prodavatelja OVDJE. Plaćanje cijene ove usluge vrši se na isti način kao i plaćanje kupoprodajne cijene kupljene robe na koju se ova usluga odnosi.

  Usluga se može kupiti samo istovremeno s kupnjom robe, usluga se ne može kupiti retrospektivno.

  Nekorištenje usluge ne daje pravo Kupcu na povrat uplaćene cijene usluge. Također, korištenje odustajanja od Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz bilo kojeg drugog razloga ili u roku od trideset (30) dana od primitka robe ne daje pravo Kupcu na povrat plaćene cijene za ovu uslugu.

  Zbog prirode usluge, kupnjom usluge Kupac izričito zahtijeva i suglasan je da Prodavatelj započne s obavljanjem usluge i da se usluga izvrši. Na zahtjev Kupca, pružanje usluge počinje već u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora, kada Prodavatelj pokreće procese potrebne kako bi se osigurala mogućnost Kupca za korištenje usluge. Kupac, dakle, potvrđuje da nema pravo odustati od ugovora o uslugama koji se sastoji od produženja opcije odustajanja od kupoprodajnog ugovora.

  Ostala prava i obveze Kupca i Prodavatelja u okviru ove usluge reguliraju se odredbama članka V. i mjerodavnog zakona koji se odnosi na mogućnost povlačenja iz Ugovora u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe.

VI.

Prijevoz i dostava robe

 1. U slučaju da je način prijevoza dogovoren na temelju posebnog zahtjeva Kupca, Kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s ovom vrstom prijevoza.

 1. Ako Kupac ne preuzme robu, Prodavatelj nadalje ima pravo staviti Kupca na svoju listu nepouzdanih kupaca (u daljnjem tekstu: "crna lista"), pri čemu su sve osobe na Prodavateljevoj crnoj listi dužne platiti naručenu robu prije slanja u slučaju daljnje kupnje. Ovu listu nepouzdanih kupaca vodi Prodavatelj i ona je samo za internu upotrebu Prodavatelja i ni na koji način se ne objavljuje.

 1. U slučaju da je zbog razloga na strani Kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugi način koji nije naveden u narudžbi, Kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe, ili povezane troškove preko drugog načina isporuke.

 1. Nakon primitka robe od prijevoznika, Kupac je dužan provjeriti ambalažu robe i, u slučaju bilo kakvih nedostataka, obavijestiti prijevoznika bez nepotrebnog odgađanja. U slučaju kršenja ambalaže koje upućuje na neovlašteno otvaranje pošiljke, Kupac nije dužan preuzeti isporuku pošiljke od prijevoznika. Naknadna žalba se neće razmatrati.

 1. Daljnja prava i obveze stranaka o prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke Prodavatelja ako ih izda Prodavatelj. Za cijene dostave i ostale informacije pogledajte: https://www.queens.hr/hr/dostava 

VII.

Prava uslijed neispravosti robe/usluga

 1. Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima koja proizlaze iz neispravnog obavljanja reguliraju se odgovarajućim općenito obvezujućim zakonskim propisima.

 1. Prodavatelj je odgovoran Kupcu za neispravnu robu. Prodavatelj je većinom odgovoran Kupcu za sljedeće u razdoblju kada Kupac preuzme robu:

 1. Odredbe navedene u članku VII.2. Uvjeta i odredbi ne primjenjuju se na robu koja se prodaje po nižoj cijeni za kvar za koji je dogovorena niža cijena, na habanje uzrokovano njenom uobičajenom uporabom, na rabljene proizvode za kvar koji odgovara stupnju korištenja ili habanja nakon što ga kupac primi, ili ako proizlazi iz prirode robe.

 1. Ako postoji nedostatak u roku od šest mjeseci od primitka robe, smatra se da je roba neispravna već pri preuzimanju. Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju za kvar koji nastane kod robe široke potrošnje u roku od dvadeset četiri mjeseca od preuzimanja.

 1. Prava uslijed neispravnosti kupac polaže kod Prodavatelja na adresi sjedišta Prodavatelja gdje je moguće prihvaćanje reklamacije u pogledu asortimana prodane robe, također moguće i u sjedištu ili mjestu poslovanja.

 1. Daljnja prava i obveze strana u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke možete pronaći ovdje: https://www.queens.hr/hr/reklamacija VIII.

Ostala prava i obveze ugovornih strana

 1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćajući cjelokupnu otkupnu cijenu robe.

 1. Prodavatelj nije vezan ni jednim kodeksom ponašanja u odnosu na Kupca.

 1. Izvanredne nagodbe potrošačkih sporova koje proizlaze iz Ugovora o kupnji odgovara Češkoj trgovinskoj inspekciji, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, Internet adresa: http://www.coi.cz 

 1. Češka trgovačka inspekcija, između ostalog, vrši nadzor poštivanja Zakona br. 634/1992 Kol., O zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

 1. Svi sporovi između Prodavatelja i Kupca također se mogu riješiti izvansudskim putem. U takvom slučaju, Kupac može kontaktirati tijelo za izvansudsko rješavanje sporova, kao što je Češko inspekcijsko tijelo za trgovinu. Za detalje, Kupci mogu, na primjer, posjetiti web stranicu https://www.coi.cz/informace-o-adr. Kupci također imaju pravo riješiti spor online putem namjenske ODR platforme dostupne na web stranici https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Posrednici, neovisni posrednici komunikacije između strana u sukobu, također su uključeni u izvansudsko rješavanje sporova. Popis tih medijatora dostupan je na www.justice.cz, gdje možete potražiti potrošačke sporove. Posrednici postavljaju svoje uvjete pojedinačno.

 1. Prodavatelj ima pravo na prodaju robe na temelju trgovačke dozvole. Licenciranje trgovine obavlja u okviru svoje nadležnosti mjerodavni ured za licenciranje trgovina.

 1. Ured za zaštitu osobnih podataka nadgleda područje zaštite osobnih podataka.

 1. Kupac ovim preuzima rizik promjena okolnosti.

IX.

Queens Essentials Doživotna Garancija

Stojimo iza naših proizvoda i zbog toga nudimo posebnu ograničenu doživotnu garanciju kvalitete na odabrane majice, uz našu pravnu odgovornost za kvalitetu prilikom primitka prema uvjetima navedenim u nastavku. Garancija vrijedi za majice iz kategorije https://www.queens.hr/hr/8929-queens-essentials.

Što obuhvaća garancija kvalitete?

Garancija kvalitete ("garancija") znači da će naše majice biti prikladne za svoju uobičajenu svrhu tijekom određenog vremenskog razdoblja. Ako nisu, majica će biti zamijenjena prema uvjetima navedenim ovdje.

Koliko dugo i kome pružamo garanciju?

Dajemo vašoj majici doživotnu garanciju. Garancija nije prenosiva i odnosi se samo na izvornog kupca. Garancija vrijedi samo za majice kupljene izravno na web stranici www.queens.cz i u službenim Queens i Footshop trgovinama.

Opseg garancije:

Garancija pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi, poput problema sa šavovima, logotipima, itd.

Garancija ne pokriva normalno habanje i oštećenja nastala nepravilnim održavanjem ili prirodnim starenjem proizvoda.

Garancija također ne pokriva oštećenja nastala nepravilnom uporabom majice, poput izlaganja ekstremnim temperaturama, kemikalijama, oštrim predmetima ili drugim neobičnim postupcima. Na isti način, oštećenja nastala nesrećama nisu obuhvaćena (rascjepi, abrazije, itd.).

Garancija ne vrijedi za majice koje su na bilo koji način izmijenjene (npr. bojanje, rezanje, vezanje itd.) ili popravljene od strane osobe koja nije Queens ili Footshop.


Postupak ostvarivanja garancije:

Šaljite majicu na zahtjev za garanciju na Queens skladište, U tabulky 3020, Hala X, Prag 193 00, Češka Republika, zajedno s kopijom računa i popunjenim obrascem za zahtjev koji možete pronaći na https://www.queens.hr/hr/reklamacija i točnim opisom nedostatka. Bez tih podataka, pritužba se ne može ocijeniti i obraditi i bit će vraćena kupcu. Ne zaboravite nam dostaviti svoju adresu, uključujući broj telefona i e-poštu, kako bismo vas mogli obavijestiti o napretku i obradi pritužbe.

Kada se aktivira garancija, proizvod će se ocijeniti kako bi se vidjelo odgovara li uvjetima garancije.

Proizvod će biti zamijenjen istim modelom ako je zahtjev prihvaćen. Ako izvorni model nije dostupan, bit će osigurana alternativa u drugoj boji ili sličnom dizajnu.

Ostali uvjeti:

Zadržavamo pravo promjene uvjeta garancije.

Ova garancija ne utječe na našu pravnu odgovornost za kvalitetu prilikom primitka i u slučaju nepodudarnosti s ugovorom imate pravo na ispravak, koji je besplatan.X.

Deklaracija o zaštiti privatnosti

https://www.queens.hr/hr/consent/privacy-policy

XI.

ZAVRŠNE ODREDBE

 

 1. Ako odnos koji se temelji na ugovoru o kupnji sadrži međunarodni (strani) element, stranke se slažu da odnos upravlja lokalnim zakonom. To ne utječe na prava potrošača prema općenito obvezujućim zakonskim propisima.

 1. Ako je bilo koja odredba Uvjeta nevaljana ili neučinkovita, ili ako se to dogodi, umjesto nevažećih klauzula, uvest će se odredba tako da je svrha nevažeće klauzule što bliža izvorniku. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

 1. Odnosi i mogući sporovi nastali na temelju Ugovora rješavat će se isključivo u skladu s zakonom Češke Republike.

 1. Ugovor je sklopljen na hrvatskom jeziku. Ako je prijevod teksta ugovora izrađen za potrebe Kupca, u slučaju spora oko tumačenja Općih uvjeta primjenjuje se tumačenje ugovora na češkom jeziku. Ugovor je pohranjen u elektroničkom obliku i Prodavatelj ne dopušta pristup njemu.

 1. U pogledu zaštite i obrade osobnih podataka Kupca od strane Prodavatelja, primjenjuju se sljedeća Pravila privatnosti dostupna ovdje: https://www.queens.hr/hr/consent/privacy-policy 

 1. Ovi Opći uvjeti, uključujući njihove dijelove, vrijede i stupaju na snagu od 5.5.2022 i otkazuju prethodne Uvjete, uključujući njegove dijelove, dostupne u registriranom uredu i prostorijama Prodavatelja ili elektroničkim putem na www.queens.hr.
U Pragu, 5.5.2022.